ANBI

De gereformeerde kerk te Driezum / Wâlterswâld en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld.

Informatie:

RSIN/Fiscaal nummer 001955032 – Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld.
RSIN/Fiscaal nummer 000000000 – Diaconie Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld.

In onderstaande documenten kunt u alle informatie vinden. Het betreft de algemene gegevens, bestuurssamenstelling, doelstelling/visie, beleidsplan, beloningsbeleid, verslag activiteiten, voorgenomen bestedingen en de financiën. 
Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld. :
ANBI gegevens Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld
Beleidsplan Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld

Diaconie Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld:
ANBI gegevens Diaconie Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld
Beleidsplan Gereformeerde kerk Driesum/Wâlterswâld

Periodieke gift
Door de ANBI status van de kerk zijn er mogelijkheden voor belastingaftrek van giften aan de kerk. Een formulier voor een periodieke gift kan worden gedownload op: Informatie periodieke giften