Oud papiercommissie

Voor het jaar 2022 zijn nog de volgende inzameldata gepland:


Zaterdag 12 februari
Zaterdag 16 april
Zaterdag 18 juni
Zaterdag 27 augustus
Zaterdag 22 oktober
Zaterdag 17 december

  • Zou u ervoor willen zorgen dat het oud papier op deze zaterdagen goed verpakt uiterlijk om 9.00 uur bij de weg klaar staat? Alleen zo bent u er zeker van dat uw oud papier wordt opgehaald. Alle vrijwilligers rijden hun route namelijk maar één keer. Ook kunt u op deze zaterdagen tot ca. 11.15 uur het oud papier zelf aanleveren bij de containers op de parkeerstrook tegenover de kerk.
  • Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

De Oud Papiercommissie:
Contactpersoon Gemeente Dantumadiel en Omrin:
Romke Douma, Dokkummerloane 29, Wâlterswâld. tel.: 06 53201184 

Vrijwilligers en administratie:
Dries van der Galien, Doniaweg 125, Damwald. tel.: 421878