Quilt Eeuwigheidszondag

PSALM 56 : 9

DOE MIJN TRANEN IN UW KRUIK

Uitleg quilt.
De vijf vochtige ogen, en alle donker blauwe stipjes geven het vele verdriet in de wereld aan.
Alle tranen, ook de stille die niemand ziet worden opgevangen in Gods kruik.

TRANEN
Uw omzwervingen en uw tranen, uw verdriet gaan Hem aan het hart.
God vangt al uw tranen op in zijn kruik.
Zo koestert God uw verdriet, zo koestert God u.
Een kruik vol met uw tranen.
God bewaart onze tranen tot op die dag dat Hij er recht aan zal doen, dan zal Hij ze aan het licht brengen.
God zal aan elke traan recht doen.
Pas als ons verdriet is uitgesproken, als er recht is gedaan,
pas dan kan Gods vrederijk aanbreken.

Woorden uit de overdenking van Ds. Ilonka Terlouw.