Archiefbeheer

Heeft u nog materiaal (notulenboeken, foto’s of andere zaken die het bewaren waard zijn) liggen dat eigenlijk in het kerkelijk archief thuishoort? Wij (de archiefbeheerders) nemen ze graag van u over en zorgen ervoor dat ze op een veilige manier worden bewaard.

Heeft u foto’s die (kerk) historisch gezien het bewaren waard zijn? Ook daarvoor houden we ons van harte aanbevolen.

De kerkelijke archieven bevinden zich deels in de kerk, deels in het gemeentelijk archief in het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwâld.

Archiefbeheer Geref. Kerk Driesum c.a.,
E-mail: archiefbeheer@gereformeerdekerkdriesumca.nl