Kerkomroep

Voor al onze gemeenteleden en overige belangstellenden bestaat de mogelijkheid om op diverse manieren de diensten rechtstreeks of op een later tijdstip te beluisteren:

  • Ga naar de website kerkomroep.nl
  • Vul bij ‘Vind uw kerk’ Wâlterswâld in
  • Klik dan op ‘Gereformeerde Kerk Driesum ca’.
  • Hier verschijnt onze kerk. U kunt de dienst live volgen. Ook kunt u diensten van voorgaande zondagen beluisteren.

Via de website van onze kerk, www.gereformeerdekerkdriesumca.nl, kunt u ook rechtstreeks op de site van Kerkomroep komen:

  • Open de site van onze kerk
  • Ga in het menu naar ‘Actueel’
  • Klik vervolgens op ‘Kerkomroep’.
  • Klik op de groene knop ‘Website Kerkomroep.nl’. U gaat dan naar de juiste pagina.

Beschikt u niet over een internetverbinding dan zijn er andere oplossingen. Hier zijn vaak wel kosten aan verbonden. Hoe hoog deze zijn hangt af van uw situatie. Wilt u hier meer over weten neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of wijkassistente. Deze schakelt de juiste mensen in.