Nieuwsbrief

Wijzigingen betreffende de publicatie van de nieuwsbrief
In verband met de privacywetgeving AVG is de nieuwsbrief niet meer openbaar op de website te vinden is. Door u te abonneren op de digitale nieuwsbrief blijft u toch op de hoogte van het nieuws uit onze gemeente. Bovendien bespaart het flink op de drukkosten. Achter in de kerk vindt u nog wel de gedrukte nieuwsbrieven, echter wel in een beperkte oplage. Voor iedereen die geen mogelijkheid heeft om de nieuwsbrief digitaal te lezen, en u ook niet in de gelegenheid bent om de kerk te bezoeken,  blijft het mogelijk om een gedrukte versie te ontvangen. U kunt dit aangeven bij uw wijkouderling en/of wijk assistent. 

Abonneren op de digitale nieuwsbrief
Op de website van onze kerk staat in het bovenste menu “Nieuwsbrief”. Door hier met de cursor op te gaan staan, opent zich een nieuw menu. Klik “Abonneren op de nieuwsbrief” aan. Nu opent zich het aanmeldformulier. Vul hier de gevraagde gegevens in en klik op abonneren. Op de eerstvolgende zaterdag ontvangt u dan automatisch de meest recente nieuwsbrief in uw mailbox.