Kids Connected

Tijdens de kerkdienst is er een eigen kinderdienst. Sinds 2021 heeft de kindernevendienst een nieuwe naam: Kids Connected! Deze naam, compleet met een schitterend nieuw logo, is in een speciale kerkdienst onthuld. Zo willen we de kinderdienst een nieuw gezicht geven binnen onze kerk en de overgang  naar Connected wat kleiner maken.

Aan de opzet is niets veranderd. De kinderen gaan voor de preek naar hun eigen kinderdienst. Deze is verdeeld in twee groepen: groep 1 t/m 4 van de basisschool en groep 5 t/m 8. Na de preek komen zij weer in de kerk. Op deze manier krijgen ze de gebruiken binnen de kerkdienst ook voldoende mee.

Tijdens Kids Connected is er aandacht voor de persoonlijke boodschap van God voor het kind. Aandacht voor de kinderen, waarbij het belangrijk is dat zij het goed en gezellig hebben met elkaar. Het doel is dat ze op hun eigen niveau een boodschap van God horen. Het is belangrijk om de kinderen persoonlijk aan te spreken en hen iets te leren en mee te geven vanuit het geloof.

‘‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het Koninkrijk van de Hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’’

- Matteüs 19:14 -

Ook Kids Connected werd getroffen door de coronacrisis waardoor dit enige tijd heeft stilgelegen. Binnen de geldende maatregelen is wel geprobeerd een combinatie met de kinderoppas te zoeken, zodat ouders wel naar de kerk kunnen als ze dit willen.

Uiteraard hopen we binnenkort ook met Kids Connected weer volledig los te kunnen. De bedoeling is om meerdere keren per jaar nieuwe activiteiten te ontplooien, dus buiten de kerkdiensten om.

Leiding Kids Connected