Welkom

Op de website van de Gereformeerde Kerk Driesum – Wâlterswâld

Welkom

Op de website van de Gereformeerde Kerk Driesum – Wâlterswâld

Eenmalige wijziging locatie oud-papier inzameling

In verband met te verwachten drukte voor de zusterdagen komen de papiercontainers eenmalig bij familie Bjinse en Grietsje Visser, Foarwei 66, Wâlterswâld te staan. De gemeenteleden die hun oud papier zelf brengen kunnen hier op de gebruikelijke tijden (09.00 t/m 11.30 uur) terecht voor inleveren. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

zaterdag 17 juni 2023


De oud papier commissie

Uitzwaaien World Servants

Op zondag 25 juni organiseert de World Servants-groep van Driesum-Wâlterswâld een speciale dienst om de groep uit te zwaaien voor hun reis naar Rwanda. De groep gaat daar bouwen aan een basisschool.

zondag 25 juni 2023

19:30 uur

Susterdei Foar De Froulje

Graag organiseren we een zussen dag op vrijdag 16 en zaterdag 17 juni. Deze activiteit staat in het teken van het ontmoeten van zusters van verschillende kerken om elkaar beter te leren kennen, verbondenheid met elkaar te zoeken en om te delen en ervaren in het geloof. Daarbij is ruimte voor de persoonlijke openheid voor jezelf maar ook voor en- naar elkaar toe, maar bovenal naar onze Heere. Dat we Jezus als voorbeeld mogen hebben deze dagen en dat we de kracht, steun en hulp van de Heilige Geest mogen ontvangen. Het uitgangspunt is dat we ieder met onze eigen bagage in de ruime zin van het woord tot steun kunnen zijn door te luisteren, te delen en te bemoedigen.

Wees welkom! Aanmelden kan via zussenzusters@gmail.com of stuur even een appje naar Jeltsje (0613901233) of Petra (0612476380) voor een link naar het opgaveformulier. Er is ruimte voor maximaal 100 vrouwen, vanaf 15 april wordt ook de link buiten de gemeente gedeeld.

Jeltsje, 
Alie, Anneke, Petra en Janine