Contactgegevens

Moderamen

moderamen@gereformeerdekerkdriesumca.nl

Zending & Evangelisatie

Rekeningnummer: NL52 RABO 0343 3778 10

Diaconie

Rekeningnummer: NL77 RABO 0343 3177 53

Gemeentegids & Ledenadministratie
Kerkrentmeesters

Rekeningnummer: NL52 RABO 0343 3571 00