BeamerTeam

Sinds 2015 zijn er projectieschermen aangebracht in de kerk waarop liedteksten en filmpjes worden vertoont. Een team van gemeenteleden heeft een gezamenlijke cursus gevolgd en zorgt dat elke zondag de dienst wordt ondersteund met projecties.

EasyWorship

Het programma wat we hiervoor gebruiken heet Easy Worship. Het programma biedt mogelijkheid voor het vertonen van liederen, teksten, afbeeldingen, PowerPoint-voorstellingen, video’s, etc. Predikanten, voorgangers en gemeenteleden kunnen deze media aanleveren om tijdens de dienst te laten tonen. Een predikant kan bijvoorbeeld tijdens de verkondiging afbeeldingen gebruiken bij een uitleg. Voor en na de dienst en eventueel tijdens de collecte kan ook aandacht worden gevraagd voor een actie, bazaar, activiteit, speciale dienst of festiviteit. Dit alles vanuit één programma.

Aanleveren media

We vragen predikanten en gemeenteleden om uiterlijk op de donderdag de orde van dienst en/of verzoeken aan te leveren per email naar beamer@gereformeerdekerkdriesumca.nl zodat de beamist voldoende tijd heeft om de dienst voor de zondag voor te bereiden.