Interzorg Groep

Interzorg Groep
De zorg is ingrijpend veranderd. De veranderingen en de media-aandacht voor de veranderingen vergroten een gevoel van onzekerheid bij ouderen, ook die in ons werkgebied en ook bij onze klanten. Wij willen, vanuit onze missie, zekerheid bieden aan die ouderen en klanten; de zekerheid dat voor hen zorg en ondersteuning beschikbaar is en blijft als ze dat nodig hebben. We hebben daarvoor ook een rijk geschakeerd aanbod voorhanden: van een klein beetje ondersteuning thuis tot intensieve zorg met verblijf in ons WoonZorgCentrum Foswert.
Zo hebben we er vertrouwen in dat wij, weliswaar in een andere wettelijke context, onze rol ook in de toekomst veilig kunnen stellen en onze missie kunnen voortzetten! 
Wij bieden verschillende diensten aan: Thuiszorg (verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp), Thuisbegeleiding, dagopvang, het WoonZorgCentrum, Maatschappelijk Werk en de Maaltijdservice aan Huis. Ons werkgebied beslaat vooral Noord Fryslân. 

Contact
Iedereen die thuiszorg wil, kan dit bij ons aanvragen (telefonisch of via de mail), een verwijzing van de (huis)arts is niet nodig. Wij zorgen er vervolgens voor dat u met de WMO (Wet Maatschappelijke Dienstverlening) of het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) in contact wordt gebracht, voor het maken van een afspraak. Het doel van dit gesprek is om de nodige informatie te verstrekken, vast te stellen of u voor zorg in aanmerking komt, het bepalen van de geschikte vorm van zorg en het aantal uren en de duur.
Daarnaast kunnen wij u informeren en adviseren over het persoonsgebonden budget (PGB).