Welkom

De Gereformeerde kerk te Driesum/Wâlterswâld is een veelkleurige en levendige gemeente die in haar spreken en handelen de boodschap van Christus uitdraagt. Onze missie is kort samengevat: liefdevol leven tot eer van God en tot heil van onze naaste. Wij zijn zichtbaar en herkenbaar als kerk en bieden mensen een geestelijk thuis, waar verbondenheid wordt gevoeld en waar men met levensvragen terecht kan.

Er is veel te vertellen over onze kerkelijke gemeente, kijkt u rustig rond op de diverse links op onze website.  We nodigen u van harte uit om een of meer kerkdiensten bij te wonen, u bent welkom!

De Kerkenraad

Aanvang diensten:

09:30
14:00