Gebedsgroep

Romeinen 15:30
30 Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus en met een beroep op de liefde van de Geest, vraag ik u dringend om samen met mij vurig tot God te bidden.

Als je de woorden bidden, gebed en bid opzoekt op www.debijbel.nl zie je dat ze samen vaker dan 170 keer in de Bijbel voorkomen.De Bijbel roept ons op om te bidden. Dit kan alleen, maar ook in een groep.

Als gebedsgroep komen wij 1 maal in de maand bij elkaar om samen God te danken voor alle zegeningen die wij uit Zijn hand mogen ontvangen. God te prijzen voor wie Hij is. God te bidden voor de nood van mensen in onze dorpen, ons land en in de wereld. Ook bemoedigen wij elkaar in het geloof. Zo willen wij navolgers van Christus zijn.
We beginnen onze samenkomsten met het lezen van een Bijbelgedeelte en het zingen van een paar liederen. Daarna volgt een kringgebed. Hierin is niemand verplicht om iets te zeggen. Alles wat besproken wordt tijdens deze samenkomsten wordt vertrouwelijk behandeld. Op de nieuwsbrief staat waar en wanneer we bij elkaar komen.
Voel je/u vrij om ook een keer mee te doen.