Geandewei

Ook dit jaar hebben de bezorgers de elementen weer getrotseerd om de Geandewei tijdig bij u te bezorgen. Mocht het een enkele keer problemen geven, dan kunt u altijd bellen met de bezorger of met mij (0511-422585).

Mede doordat de papierprijzen zijn gestegen moest het abonnementsgeld worden verhoogd. Dit is nu €28,00 voor 2022.

Zoals u in onderstaand overzicht kunt zien moet er eerst geld binnenkomen voordat er een nota kan worden betaald.

Dus graag zo spoedig mogelijk € 28,00 overmaken naar:

NL70RABO0343383063 (graag uw adres hierbij vermelden)

t.n.v. E. Hansma – Lei

inzake: Geandewei