Interzorg

Interzorg Groep

De zorg is ingrijpend veranderd. De veranderingen en de media-aandacht voor de veranderingen vergroten een gevoel van onzekerheid bij ouderen, ook die in ons werkgebied en ook bij onze klanten. Wij willen, vanuit onze missie, zekerheid bieden aan die ouderen en klanten; de zekerheid dat voor hen zorg en ondersteuning beschikbaar is en blijft als ze dat nodig hebben. We hebben daarvoor ook een rijk geschakeerd aanbod voorhanden: van een klein beetje ondersteuning thuis tot intensieve zorg met verblijf in ons WoonZorgCentrum Foswert.

Zo hebben we er vertrouwen in dat wij, weliswaar in een andere wettelijke context, onze rol ook in de toekomst veilig kunnen stellen en onze missie kunnen voortzetten!

Wij bieden verschillende diensten aan: Thuiszorg (verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp), Thuisbegeleiding, dagopvang, het WoonZorgCentrum, Maatschappelijk Werk en de Maaltijdservice aan Huis. Ons werkgebied beslaat vooral Noord Fryslân.